Informacja o produktach niebezpiecznych – Zabawka-latarka dołączana do czasopisma „Magazyn Scooby-Doo”

Zabawka-latarka dołączana do czasopisma „Magazyn Scooby-Doo”

Informacja z dnia : 20.04.2017

Przedsiębiorca Media Service Zawada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem potencjalnego zagrożenia w zabawce-latarce dołączonej do numeru 10/2016 czasopisma „Magazyn Scooby-Doo”, polegającego na nieprawidłowym zabezpieczeniu przedziału bateryjnego i łatwym dostępie do baterii, co stwarza ryzyko połknięcia przez dziecko baterii i może prowadzić do uszkodzeń organów wewnętrznych.

Przedsiębiorca rozpoczął procedurę odzyskania zabawki od konsumentów. Na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.msz.com.pl/scooby-doo!_p54 opublikowano ogłoszenie o prowadzonej kampanii. Konsumenci są proszeni o zwrot zabawek.

Informacji związanych z kampanią udziela Media Service Zawada Sp. z o.o. (adres: al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa; tel. 22 870 53 43, e-mail: kontakt@msz.com.pl).

Więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Exit mobile version